Dijagnoza tuberkuloze


U dijagnostici tuberkuloze radi se direktna mikroskopija bolesničkog materijala, kultivacija bakterijskih kolonija na Low podlogama, identifikacija dobijenih bakterijskih kultura i test rezistencije na antituberkulotike, čime se doprinosi efikasnijem dijagnostikovanju oboljenja i uspešnijem lečenju obolelih od tuberkuloze. Vreme potrebno za izdavanje pozitivnih Low kultura je od 3 nedelje do 2 meseca, jer su to spororastuće bakterije, a terapija se ne može započeti bez bakteriološke potvrde. To, nekada, predstavlja problem, naročito kod mikroskopija negativnih uzoraka, pa se, danas, novije tehnike (PCR metoda) usmeravaju na skraćenje vremena dijagnostike i brzi rast mikobakterija.

U LIN LAB laboratoriji se može uraditi dijagnostika Mycobacterium tuberculosis iz urina i ispljuvka DMP metodom (nalazi su gotovi u roku od 24 časa) ili PCR metodom.