LIN LAB Laboratorija

fiksni      +381 (0)21 63 61 574
mobilni   +381 (0)64 27 29 755
mobilni   +381 (0)61 13 22 540

bul. Cara Lazara 108
21000 Novi Sad
Srbija