Hemokultura

Hemokultura je jedini test koji omogućava otkrivanje mikroorganizama u krvi i on, takođe, podrazumeva njihovu identifikaciju i utvrđivanje osetljivosti na antibiotike. Pravilno izvođenje i tumačenje hemokulture zahteva poznavanje kliničkih i mikrobioloških aspekata sepse. S jedne strane, uzročnici kliničkog sindroma sepse mogu biti i neinfektivni agensi a, sa druge strane, prisustvo živih mikroorganizama u krvi ne mora značiti sepsu. Uprkos svim naporima, nekada nije moguće otkriti žarište infekcije niti mikroorganizme u krvi kod klinički ispoljene sepse. Savremeni komercijalni sistemi su u značajnoj meri unapredili tehniku hemokulture, što je jedno od značajnijih dostignuća u oblasti kliničke mikrobiologije u poslednjoj deceniji.