Detekcija prisustva psihoaktivnih supstanci u krvi i urinu

Droge obuhvataju sva sredstva koja mogu izazvati zavisnost. Zavisnost podrazumeva nesavladivu želju za drogom, jaku želju za nabavljanjem i uzimanjem droge po svaku cenu, sklonost povećavanju doze droge kako zavisnost duže traje. Fizička zavisnost podrazumeva promene u funkcionisanju organizma koje nastaju usled dugotrajnog konzumiranja droga. Psihička zavisnost je izmenjeno stanje organizma u kome osoba oseća jaku potrebu za stalnim uzimanjem droge kako bi se zadržao osećaj dobrog psihičkog stanja i zadovoljstva. Pretežno psihičku zavisnost uzrokuju kokain, kanabis i neki halucinogeni. Ostali (opijati, amfetamini, neka sredstva za smirenje itd.) uzrokuju i psihičku i fizičku zavisnost. Tolerancija na droge je stanje u kome organizam dolazi nakon dugotrajnog uzimanja tog sredstva pri čemu je za održanje dobrog funkcionisanja potrebno povećavati dozu. Kao što je poznato, konzumiranje droga obično počinje u adolescenciji. Istraživanja su pokazala da mladi prvi put probaju marihuanu između 15. i 16. godine života, dok s heroinom počinju između 18. i 19. godine. Svetska iskustva govore da uprkos brojnim kampanjama o štetnosti uticaja droge na psihofizičko zdravlje, posebno na mozak i kognitivne funkcije, konzumiranje droga među mladima se ne smanjuje. Poznato je da samo jedna tableta ekstazija može izazvati trajne promene na mozgu, pa čak i smrt, da marihuana trajno oštećuje pamćenje i kognitivne funkcije, a učinci na te funkcije mozga su veći kod adolescenata nego kod odraslih. Adolescencija je burno razdoblje odrastanja i sazrevanja mlade osobe koja je još uvek u potrazi za svojim identitetom, sklona dokazivanju i sa jasnom potrebom odmicanja od uticaja roditelja i drugih osoba koje učestvuju u njenom vaspitanju. Mladi su u razdoblju adolescencije često nesigurni, skloni popuštanju pritiscima svojih vršnjaka, i kao takvi su najzanimljiviji onima koji dobro zarađuju od prodaje droge. Rano otkrivanje konzumenata droga ima osnovni cilj što raniju intervenciju i pružanje pomoći tim grupama mladih, kako bi se sprečilo da povremeno konzumiranje droga i eksperimentiranje preraste u zavisnost.