Urotest

Standardnim načinom utvrđivanja urinarne infekcije za dobijanje rezultata bilo je potrebno 48 sati, a novim testom ih je moguće dobiti za 18-24 časa.

Pored utvrđivanje uzroka infekcije dobija se i antibiogram, odnosno osetljivost na antibiotike za dati soj prisutan u uzorku.

Ako se uzorak urina donese u laboratoriju u jutarnjim časovima, nalaz se može dobiti do 20 časova istog dana.

Način pripreme uzorka - srednji mlaz urina u sterilnim bočicama uz prethodnu toaletu.